Enquet’Action (EA): Anndan Achiv nasyonal èske nou rankontre souvan ka moun ki gen erè nan ak nesans yo? Èske nou gen yon chif sou konbyen nou resevwa konsa an mwayèn chak jou? 

Jean Wilfrid Bertrand (JWB):Chak jou nou rankontre pwoblèm sa a. Yo rele sa erè materyèl, yon erè ki fèt lè ofisye eta sivil la ap prepare oubyen lè klèk la ap prepare ak la. Li fè erè sa a nan premye ekspedisyon li bay kliyan an e pafwa tou, li fè l nan tou de (2) rejis yo. Donk a chak fwa erè sa yo fèt! Lè ou vin pran ekstrè achiv la kounye a, mwen ba ou li ak menm erè a. Paske mwen menm, mwen la pou m bay kopi konfòm antanke depozitè, mwen pa gen pou m entèvni pou m chanje kwakseswa. Kounye a si gen yon erè kèlkonk ki fèt nan ak la, ou oblije al jwenn dwayen Tribinal sivil la nan sikonskripsyon kote ou ye a ou ba li pyès nesesè yo epi li menm li otorize m fè koreksyon pou ou.