Enquet’Action : Kòman ou konprann kriz Kovid-19 la? 

Auguste D'Meza :Premye dimansyon kriz la, se yon kriz mondyal, se yon kriz ki pa gen fwontyè. Mwen pa kwè gen yon peyi atravè mond lan ki pa touche nan yon mannyè ou yon lòt. Genyen ki mwens touche nan menm kontinan an, e genyen ki plis touche.