Enquet’Action (EA): Eske ou genyen kantite egzak fanmi ki pèdi travay yo aletranje?

Camille Chalmers (CC):Non, nou pa gen chif presi sou sa, men sa nou konnen sèke gen plizyè milyon moun ki pèdi travay yo ozetazini. Yo menm pale de 20 milyon swade fason konplèt ou pasyèl. Sa vle di yo sispann travay, yo pa touche entegralite salè yo. Donk li evidan nan gwoup sa fòk genyen anpil ayisyen.