Enquet’Action (EA): Eske ou konnen konbyen Ayisyen nan dyaspora a ki pèdi travay yo? 

Eddy Labossière: Lap difisil pou gen chif egzakt pa sèlman pou Ayisyen. Pa egzanp m konnen ozetazini gen plis pase 30 milyon ameriken ki pèdi travay yo. E to chomaj ameriken se yon bagay ki depase swa 14 ak 15 pousan. Donk si gen tout moun sa yo ki pèdi travay yo, sètènman gen Ayisyèn adan l. E majorite moun sa yo kote y ap travay se nan otèl, transpò ak touris. Sektè sa yo pèdi anpil. Sa ki fè kantite Ayisyen ki pèdi travay ozetazini li anpil. Donk m paka gen chif. Chif pou m ta ba ou a se global e m paka pran Kanada paske m pa gen enfòmasyon presiz sou li. Donk l ap difisil pou w jwenn estatistik sa yo oubyen chif sa yo sou kantite presi Ayisyen ki pèdi travay yo swa Canada, Ozetazini, ak la Frans paske se nan mond lan, se tout kote maladi a ye. Donk fòk ou konnen gen yon bann moun ki pa al travay pou plizyè rezon. Evidamman genyen nan yo ki fè travay anliy, men m pa gen repons ak kesyon ou a. Kounya, sa ou te ka fè: ou ka pran apwoksimasyon. Kòman ou ka fè l antanke jounalis ? Si yo gen 14,6 % chomè ozetazini anben kounya pran popilasyon Ayisyèn nan lòtbo a pou ou ka dedui li nan nonb chomè a. Epi w ap wè konbyen ki nan chomaj. M pa konn si genyen yon milyon oubyen 2 milyon. Ann di gen 6 milyon, lè sa w ap pran 14 % de popilasyon Ayisyèn nan. Men ou paka pran sèlman ozetazini, fòk ou pran l Sendomeng, fò w pran l Kanada tou.