EA: Kisa ou panse sou itilizasyon pwodui tankou grès kakawo, lwil koulèv ak bave bèf?

WL: Gen anpil gason ki itilize pwodui sa yo vrèman. Gen 2 tip pwodui yo itilize. Yo itilize pwodui pou yo alonje peni yo epi gen lòt yo itilize pou andirans.