Enquet’Action: Nou remake gen anpil moun k ap mande devan divès legliz katolik - te mèt gen aktivite te mèt pa genyen. Kote pratik sa soti? Kisa ki eksplike l? Eske sa te toujou konsa? Rakonte nou sou sa souple. Sa labib di sou mandisite?

Firto Regis: M ap reponn ou sou twa ang. Premye ang la ki parèt pi fò a, se kesyon mandisite a – mandyan. Nan yon dezyèm ang, mwen pral reponn sou kèk pwen nan labib la. Kisa labib di sou kesyon mandisite ak povrete. E twazyèmman, lòt repons mwen an li prale sou povrete a dirèkteman.