ANKÈT

Klete tifi se yon pratik pami anpil lòt ki te alamòd anpil nan tan pase yo sitou nan vil pwovens yo. Li fè pati yon bann sijè ki pa janm pale nan sosyete a. Yon sijè yo pa ta dwe pale. Ti rechèch nou te fè swa nan liv oubyen sou entènèt yo pat pèmèt nou jwenn bon jan enfòmasyon sou sa. Men tou, sanble pa gen anyen ki ekri sou sijè a. Kisa pratik sa ye egzakteman?