Repòtaj

Li fè 7 è nan maten. Nan baryè a, gen 2 manm pèsonèl la ki kanpe pou resevwa ti moun yo. Youn ap veye si yo mete kach nen, lòt la avèk yon tèmomèt nan men l ap pran tanperati chak grenn moun k ap rantre. Nou nan lakou Lekòl Kominotè Matènwa ki gen ti non jwèt “LKM”. Maten an sou lakou lekòl la, pa gen kote pou pike zepeng ak ti moun epi paran ki pa t ka tann pou lekòl la relouvri. Se kòm si yo te sòti lekòl la sa gen syèk, poutan sa pa menm gen 2 semèn depi lekòl la te bay vakans. Nan vizaj tout ti moun yo, nou remake yon lajwa san parèy, yon kontantman pou tounen lekòl epi rewè ti zanmi yo.