Kreyasyon ak fonksyònman Sant Sante Mantal Mòn Pele nan Nò peyi an kòm grenn espas sante ki makònen sante fizik ak sante nanm ansanm pou ede moun k ap soufri avèk maladi mantal pèmèt nou dekouvri non sèlman anpil maladi nan mantal ayisyen, men sitou anpil pratik relijyon ak mistik ki danjere anpil pou lavi moun.  

Anpil fwa paske anpil moun (fanmi ak zanmi) pa gen konesans sou twoub mantal vin fè yo pè moun ki gen maladi mantal, yo konn trete yo mal pou sa yo pa genyen tout bon vre.