Enquet’Action (EA) : Kòman ou konprann kriz Covid-19 la ? 

Roosvelt Millard(RM): Dabò, nou kapab di malgre egzistans Kowonaviris yo ki te bay pwoblèm an Chin ak kèk peyi an [Ewòp], pèsonn moun pa atann yo pou nou genyen yon pwoblèm ki gen anplè ak dimansyon sa a ki parèt tankou yon sipriz. E menm pandan premye moman epidemi an ki ta pral transfòme an pandemi, gen anpil moun ki te panse yo t ap rive sikonskri l menm jan yo te fè sa nan ka Sras la ki se « Syndrome respiratoire aigu sévère ». Malerezman nou wè li pa swiv menm koub avèk Sras la ni fyèv Ebola a. Nou wè li gaye konplètman nan mond lan, sa ki siprann anpil moun. E li vin siprann moun tou ak anplè li, nan mezi kote nou genyen plizyè santèn milye mò. Donk li siprann alafwa paske li etann li, e dezyèmman ak anplè li genyen.