Enquet’Action (EA) : Ansanm pwodui sa yo tankou bave bèf, lwil koulèv, grès kakawo, ou menm antanke sosyològ ki konsepsyon ou genyen de yo?

Sabine Lamour (SL) : Mwen panse sosyete a vann gason yo yon lide kòmkwa pou yo toujou pèfòman. Fòk yo toujou fò. Fòk yo panse komsi m ta di w se yo ki responsab jwisans medam yo. Se mete yo nan pozisyon kote pou yo gen kontwòl tout sa kap pase sou seksyalite. Konsa, se yon fòm kote dominasyon mesye yo domine ankò.