top of page

Divès sitwayen pote plent kont moun ak enstitisyon ki konplis nan kontrebann estiwofom an Ayiti

Divès gwoup lokal ki fè pati mouvman Alternatiba Haiti ak Gwoup Aksyon Frankofòn pou Anviwonman (GAFE) Haïti pote plent douvan divès jiridiksyon peyi a tankou Kafou, Pòtoprens, Kenskòf ak Sen Michel Latalay, kont X ki konplis nan kontrebannn estiwofom nan peyi. Aksyon sila fèt, nan kad selebrasyon jounen nasyonal mobilizasyon sitwayèn kont estiwofom an Ayiti ki fèt chak 10 jiyè nan tout peyi a.‘’Depi gen pote plent, gen viktim, gen vyolasyon!”, se sa nou li sou paj Facebook Alternatiba Haïti kote yo rapousib pou di, ane 2023, fè 10 lane depi ‘’Leta ayisyen konplis kontrebann estiwofom an Ayiti. Konplis paske li pa janm aplike arete 10 jiyè 2013 la ki entèdi enpòte, vann ak sèvis ak estiwofom’’.


Plent sa yo depoze nan biwo tribinal de pè vil Kafou, Kenskòf, Ti Gwav, Sen Michèl Latalay pou n site sa yo sèlman, si n kwè diferan kopi lèt sa yo tout moun ka wè sou rezo sosyal tankou Facebook. Yo pote plent kont Mesye X, Madanm Y, tèl antrepriz, tèl enstitisyon. Menm komisè gouvèlman Pòtoprens lan, resevwa plent sa nan Pakè an.


Selon 2 enstans yo, pòte plent kont X, sa vle di ap gen suivi jiridik sou kesyon an. « Ane sa a nou pòte plent kont X men sa pa vle di yon bon jou nou p ap pòte plent kont tout enstitisyon, ajans entènasyonal, ONG, moun ak biznis k ap sèvi ak estiwofom an Ayiti’ », GAFE Haiti fè konnen.


Se yon pwodui ki gen gwo konsekans sou sante moun e pwodui sa yo pa degrade fasil. Yo kontamine dlo, yo rann tè agrikòl yo pòv, pa ka bay bon rekòt ankò. Sa yo se kèk nan divès rezon GAFE ak mouvman Alternatiba avanse pou jistifye aksyon yo an, selon sa Enquet’Action aprann.


“Pi gwo rezon an, se paske pwodui sa yo ilegal. Se koripsyon ki fè pwodui sa yo ap sikile lib e libè nan tout peyi an’’, yo fini pou yo di pandan yo raple, yo pote plent epi yo gen prèv yo la.


Ce projet de contenus a eu le support de l’IFDD/OIF

Posts récents

Voir tout

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note

À la une

bottom of page