top of page

Lansman ofisyèl mwa lang ak kilti kreyòl

Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) lanse vandredi 6 oktòb 2023 pase a, mwa lang ak kilti kreyòl nan lakou Pòtoprens anba tèm: « Lang kreyòl ak kilti kreyòl, yon zouti pou devlopman dirab».

CP: AKA

Nan entèvansyon vis prezidant AKA, Rosilia François Corneille, li esplike poukisa yo chwazi tèm sila a. « Se yon fason pou AKA atire atansyon tout aktè, tout sektè ak tout moun sou nesesite ki genyen pou nou itilize lang kreyòl ayisyen an kòm zouti ki kapab ede n fè peyi dAyiti pran wout devlopman », li fè konnen.


Yon rezolisyon te pran 25 desanm 2015, kote 193 peyi manm òganizasyon nasyon zini yo te adopte prensip sou objektif devlopman dirab yo pou rive nan lane 2030. 8 lane apre lansman objektif devlopman dirab yo, sekretè jeneral Loni a, Antonio Guterres nan dat 18 septanm 2023 pase a, kontinye denonse sitiyasyon kote yon gwo kantite timoun resevwa edikasyon ki pa kapab itil yo, jis paske edikasyon yo fèt nan lang ki pa lang yo. Yon rapèl vis prezidan Akademi Kreyòl Ayisyen an pa t neglije fè. Si n kwè deklarasyon Madam Rosilia François Corneille, misye Guterres ensiste pou dirijan chak peyi egzije edikasyon fèt nan lang tout moun pale epi konprann pi byen.


Nan menm lide sa a, Akademisyèn Corneille nan diskou sikonstans li an, mete aksan sou difikilte ki genyen nan administrasyon piblik yo pou moun jwenn sèvis nan lang kreyòl ayisyen. Li pwofite denonse tou pratik devalorizan k ap fèt sou lang ak kilti kreyòl la. Li pa t met dlo nan bouch li pou l te di: « Li pa posib pou lekòl, legliz, lajistis, administrasyon piblik oubyen prive yo kontinye ap vyole dwa lenguistik nou nan kondisyon sa a ».

Akademi Kreyòl Ayisyen te pwofite okazyon sa a pou l onore Adeline Magloire Chancy, Jean Pauris Jean Baptiste ak Pierre Michel Chéry ki se 3 akademisyen.


Nou dwe presize, reprezantan “MUPANAH” a, sekretè deta alfabetizasyon an, dwayen Fakilte Lenguistik Aplike a ki nan Inivèsite Leta Peyi a ak plizyè lòt pèsonalite te reponn prezan tou nan lansman mwa lang ak kilti kreyòl la. Pou okazyon an, Akademi Kreyòl Ayisyen konte òganize divès aktivite kiltirèl ak konferans deba jous rive nan jounen entènasyonal lang ak kilti kreyòl k ap selebre 28 oktòb k ap vini la.


Marie Annee CADET

Ce projet de contenus a eu le support de l’IFDD/OIF.


Posts récents

Voir tout

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

À la une

bottom of page