top of page

Lopital Medsen San Fwontyè Taba reprann aktivite

Lopital San Fwontyè Taba, anonse li reprann aktivite li lendi 28 dawout la, plis pase yon mwa edmi aprè li te fèmen pòt li lakoz nèg ak zam fann fwa te rantre nan seksyon twomatoloji lopital sila. Nan lane 2022, anviwon 2 000 malad te jwenn sèvis ijans lopital MSF ki nan Taba.‘’Nou kontan remete tout kapasite estrikti sa, a dispozisyon popilasyon an. Se ak gwo difikilte nou te rive pran desizyon pou sispann aktivite yo lè n konsidere enpòtans aktivite ak wòl lopital sa nan repons ak tout gwo bezwen Potoprens genyen yo. An patikilye, nan kontèks kounya kote vyolans sispann ogmante”, Mumuza Muhindo, chèf misyon MSF fè konnen.


Pi lwen li te rapousib pou l di : ‘’Men tou, li te difisil pou n pran desizyon pou n relouvri. Pa gen plas pou vyolans ak zam nan yon lopital. Sa k te pase an jiyè a, pa akseptab ditou. E nou p ap ka travay si malad yo epi moun k ap travay ak nou yo – san respè’’.


Nan lanuit 6 pou rive 7 jiyè, plis pase 20 nèg ak zam fann fwa te rantre an gwo ponyèt nan lopital la, menase moun k ap travay ak MSF Taba yo – avèk zam epi fòse yo kouche atè. Tousuit aprè, yon pran ak fòs yon malad ki t ap pran swen lopital la, epi ale ak li. Yon sitiyasyon ki te lakoz lopital lan te oblije fèmen pòt li.


Nan lopital Medsen San Fwontyè Taba, genyen yon sèvis twomatoloji ak yon sèvis gwo boule yo. Swa yon total 75 kabann. Se depi lanne 1990, MSF ap travay ann Ayiti. E li se youn nan prensipal aktè ki bay laswenyaj pandan moman gwo kriz yo tankou aprè tranbleman tè 12 janvye 2010 la.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

À la une

bottom of page