top of page

‘’Mak pitit’’ charye yon bann kliche ki lakoz fanm mal alèz nan kò yo

Nan peyi Dayiti, pwoblematik ki lye ak aspè fizik fanm pa piti. « Mak pitit », yon denominasyon pejoratif vèjeti sou po fi, charye dèyè l yon pakèt kliche ki rann anpil fanm manke alèz nan kò yo lè yo kòmanse remake l sou po yo. Anpil pwodui sou mache a ap fè pwomosyon pou envite medam yo retire yo. Medya ankèt ak envestigasyon Enquet’Action te al chèche konn plis sou zafè mak pitit ak sou fason sosyete an wè sa.

Vous souhaitez en lire plus ?

Abonnez-vous à enquetaction.com pour continuer à lire ce post exclusif.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.

À la une

bottom of page