top of page

Raynold Billy, sikològ: « Sosyete an pa ko prè pou l kwè yon fi ka vyole yon gason »

Avèk Doktè nan Sikoloji, Raynold Billy, Enquet’Action te diskite sou aspè sikolojik ki gen pou wè ak vyòl fi fè oubyen ka fè sou gason. Ak pwofesè nan Inivèsitè Leta Ayiti (ILA) a, nou te abòde anpil kesyon tankou divès mwayen fi an ka itilize pou l fè sa, pèsepsyon sosyal vyòl fi fè sou gason, kijan sosyete an wè gason pa rapò ak fi elatriye. Yon seri bagay ki montre jan yon sijè konsa pa senp ditou.

Vous souhaitez en lire plus ?

Abonnez-vous à enquetaction.com pour continuer à lire ce post exclusif.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

À la une

bottom of page