top of page

« Yo pa banalize vyòl sou gason, se pito moun yo ki pa pote plent »

Nan lide pou fè lektè ak lektris li yo konprann pi byen kesyon vyòl ak asèlman sou gason, vyòl sou timoun, jwèt manman ak papa, sèks ant timoun, Enquet’Action te rankontre Norah Amilcar Jean François, ki se jij pou timoun. Avèk li, nou te diskite de sijè sa yo epi anpil lòt ankò ki pote gwo limyè sou yon bann fenomèn sosyal peyi an ap konnen depi kèk tan.

Vous souhaitez en lire plus ?

Abonnez-vous à enquetaction.com pour continuer à lire ce post exclusif.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

À la une

bottom of page