Selon doktè Berthony François, jinekològ, genyen plizyè metòd planin. Yon moun ki ta renmen itilize youn nan metòd yo, sipoze planifye sa ak yon pèsonèl sante. Doktè a fè konnen, chak moun gen yon metòd ki ale ak li, se pou sa, sipoze gen yon dyagnostik ki sipoze fèt sou sante moun nan avan li kòmanse ak yon metòd. Interview: Fabiola Fanfan Caméra: Rosemond-Jean Baptiste Prod : Enquet'Action 2022 https://www.enquetaction.com/