top of page

Ayiti: Vyòl fanm fè sou gason, ant banalizasyon ak enpinite

An Ayiti, 1 fanm sou 8 deklare yo sibi vyolans seksyèl omwens yon fwa nan lavi yo, selon Ankèt sou mòtalite, mòbidite ak itilizasyon sèvis yo (EMMUS-VI) ki sòti nan lane 2018. Epoutan se pa sèl fanm ki viktim, gen anpil gason ak ti gason k ap sibi vyolans seksyèl nan peyi a. Yon rapò Konsètasyon nasyonal kont vyolans sou fanm, ki kouvri peryòd jiyè 2011 rive jen 2012, pale de vyolans seksyèl ki fèt sou ti gason ak tifi san yo pa bay twòp detay – yo jis rapòte sou 1,127 ka vyolans seksyèl nan 4 depatman jewografik peyi an, 76.6% konsènen fanm. Se yon koze yo pa twò pale sou li pou divès rezon. Enquet'Action te deside al fouye zo nan kalalou pou konnen plis sou zak vyòl gason ap sibi nan men fanm.

Vous souhaitez en lire plus ?

Abonnez-vous à enquetaction.com pour continuer à lire ce post exclusif.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

À la une

bottom of page