top of page

« Fòk nou kraze mit ki fè kwè gason son bout blòk, yon bout fè e yon bout siman… ki pa ka viktim »

Enquet’Action te fon ti bat bouch ak Pascale Solages, aktivis dwa moun epi kòdonatris jeneral òganizasyon feminis ki rele Negès Mawon ki akonpaye fanm ak tifi nan yon sosyete patriyakal tankou pa nou an ki viktim pi plis nan kesyon vyolans pase lòt kategori moun. Oryantasyon oganizasyon feminis lan se akonpanye fanm ak tifi nan kesyon dwa yo, devwa ak opòtinite, san yo pa rete avèg sou tout lòt batay k ap fèt pou dwa moun respekte. « Yon batay pou dwa fanm se avan tou yon batay pou dwa moun », selon Madam Solages. Avèk edikatris nan domèn dwa moun nan, nou te diskite sou koze vyòl fi fè sou ti gason, rezon ki fè gason pa vle asime vyòl yo fè sou yo, maskilinite toksik, ideyoloji gason solid, nesesite pou chanje mannyè yap edike ti gason ak vizibilizasyon vyòl sou ti gason, elt.

Vous souhaitez en lire plus ?

Abonnez-vous à enquetaction.com pour continuer à lire ce post exclusif.

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。

À la une

bottom of page