top of page

Edito : Kot kòb CQR lan?

Tankou anpil jenn, dezespwa te lage Moïse nan CQR. Se te sèl opsyon li paske: manman l pa ka al vann Kwabosal ankò. Frè l la mouri nan eseye pase Kanaran. Sè l la deja fè pakèt li pou l kite Sous-Matla pou nèg ak zam. 3 moun sa yo te konn lonje lanmen ba li.Moïse, tankou chak maten, leve byen deside pou l « ranpli tach » sou sit CQR la, yon platfòm sou entènèt ki prezante tèt li kòm espas pou moun fè kòb fasil. Se te posibilite pou jenn gason an ogmante kòb li deja genyen sou sistèm nan. Men fwa sa, sit la pa deside kite l antre. Lè l fè yon kout pye sou rezo sosyal yo, vant mare pran l paske se yon sèl pawòl k ap pale: CQR disparèt !


Jenn gason sila a, ki gen yon diplòm nan Administrasyon, apenn sot achte yon plan 520 dola meriken pou plis pase 90 mil goud. Yon lajan l te prete. Moïse te espere fè 7 mil 592 dola vèt nan yon lanne. Antouka, se sa moun ki t ap ankouraje l enskri yo te di l sou pretèks yo gen tan fè lajan pa yo a deja. Mesaj « avantaj platfòm sa, se bay moun posibilite pou yo fè lajan chak jou pandan y ap egzekite ti travay chak jou », te rive konvenk jenn pwofesyonèl sila.


CQR te parèt tankou yon van lespwa pou Moïse nan mitan galimatcha Ayiti ye a. Li te swete rekòmanse aprè plis pase yon lanne depi l te kouri kite lakay li ak tout fanmi l nan Kwadèboukè pou koze ensekirite. Leta, bò kote pa l, fè kòm si l pa konnen. Se pa priyorite l. Zam ap distribiye, gang ap fòme e gang ap miltipliye. Moun ap kouri, kay ap boule ak tout moun. Moun ap rache, moun ap vyole. Moun ap disparèt, milyon ap mande pou libere sa yo kindnape. Wa Henry II di: eleksyon tèt dwat, malgre teritwa ki pèdi yo.


Moïse lage san travay, madanm ak 2 pitit fi pou l leve, plis 90 mil goud dèt pou l peye. Malgre kèk moun te avèti l Mandala, Petron Pay, Shamma Promo, TLC, Petron Pay ... te vin an fòs menm jan ak CQR avan yo disparèt, li te vle pran yon chans kanmèm. Moïse te vle omwens fè yon kòb fasil ki parèt onèt pami tout lòt ki disponib an Ayiti yo.


Antre nan gang pa entèrese l malgre l wè sa alamòd. Li derefize lage nan vann gaz byen chè bò lari. Li boude koze achte dola pou l revann tèt nèg la. Malgre yon zanmi l ofri l yon pòs nan yon ajans, li pa wè li menm ki pral pran 50 mil goud pou fè paspò pou yon moun. CQR te dènye chans li paske pye l fin blanch nan depoze CV.


Tankou anpil jenn, dezespwa te lage Moïse nan sistèm anliy sa. Se te sèl opsyon li paske: manman l pa ka al vann Kwabosal ankò. Frè l la mouri nan eseye pase Kanaran. Sè l la deja fè pakèt li pou l kite Sousmatla pou nèg ak zam k ap feraye. 3 moun sa yo te konn lonje lanmen ba li. Met sou sa, yo kindnape pitit mèt kay kote l ye. Yo deja mande Moïse jwe pye l paske gen obligasyon pou vann kay la pou peye ranson.


Annatandan, Moïse ap kwaze dwèt li pou sit CQR la refonksyone. Li swete se yon mizajou ki lakoz pwoblèm lan. Men sa ki sèten, si sa rete konsa, menm jan ak lajan petrokaribe, CIRH, dola senkant, Koperativ ak èd entènasyonal la, Moïse p ap konn kote kòb CQR la pase.


Jeff Mackenley GARCON


Ce projet de contenus a eu le support de l’IFDD/OIF.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

À la une

bottom of page