top of page

Klete tifi, yon pratik ki vyole dwa fondalnatal fanm ak tifi

An Ayiti, nan milye rekile ak nan vil yo, gen yon pakèt pratik paran yo itilize pou kontwole lavi timoun yo an jeneral, tifi yo an patikilye. Pami pratik sa yo, gen tate tifi ki se tès vijinite, bay tifi piman nan ti pati yo, men tou klete tifi. Yon bann mannyè ki travèse tan ak espas yo an Ayiti. Men, poukisa pi fò pratik sa yo se pou kontwole lavi fanm ak tifi men pa lavi gason ak ti gason? Poukisa tout pratik sa yo ki vize kontwole kò, lespri ak lavni fanm ak tifi? Ki kalte dwa moun yon pratik tankou klete tifi vyole?

Vous souhaitez en lire plus ?

Abonnez-vous à www.enquetaction.com pour continuer à lire ce post exclusif.

S'abonner

À la une

bottom of page